Вимоги до учнів під час ДПА

Вимоги до поведінки учнів
під час
державної підсумкової атестації

1. Під час  державної підсумкової атестації учні мають право:
1.1. Задавати організаційні запитання, що не стосуються змісту атестаційних завдань.
1.2. Оскаржити процедуру проведення ДПА чи її результати в триденний термін після оголошення результатів.
2. Під час проведення  державної підсумкової атестації учням заборонено:
2.1. Заважати одне одному, спілкуватися, передавати різні предмети тощо.
2.2. Задавати викладачеві запитання, що стосуються змісту атестаційних завдань.
2.3. Виходити з аудиторії по декілька осіб (дозволяється виходити лише одному учню).
2.4. Виносити за межі аудиторії бланки та проштамповані аркуші.
2.5. Користуватися мобільними телефонами, фото- і відеоапаратурою, друкованими й рукописними матеріалам (підручниками, посібниками,  конспектами), що можуть бути використані  як додаткові джерела інформації, необхідної для виконання атестаційної роботи.
3. Під час державної підсумкової атестації учні зобов'язані:
3.1. Залишити речі, не передбачені процедурою проведення державної підсумкової  атестації, у спеціально відведеному в аудиторії місці.
3.2. Дотримуватися тиші.
3.3. Здавати атестаційній комісії бланки відповідей у разі виникнення потреби вийти з аудиторії.
3.4. Здати атестаційну роботи і покинути аудиторію у разі порушення дисципліни та недотримання процедури проведення ДПА під час виконання атестаційної роботи.

3.5. Здати бланки відповідей після закінчення роботи.

Немає коментарів: